Tele-tıp Nedir?

23.03.2022
Tele-tıp Nedir?

Tele-tıp, tıbbın ses, görüntü ve veri iletişimi kullanılarak uygulanmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu konsept, inceleme, teşhis, konsültasyon ve tedaviyi kapsamaktadır. Bu sayede rahatsızlığı sebebiyle evinden çıkmakta zorlanan, hastane ortamında rahat hissetmeyen veya evde tedavi görmesi gereken hastaların ihtiyaçları olan hizmetleri alması kolaylaşmıştır. Elektronik ev çağrı projeleri, uzaktan ev bakım sistemi, uzaktan muayene, uzaktan cerrahi uygulamalar ve uzaktan tıp eğitimi uygulamaları, teletıp ile mümkün kılınmıştır. Ayrıca kasaba ve köylerde çalışan sağlık çalışanları, şehirlerdeki imkanları daha geniş olan hastanelerden kolayca destek sağlayabileceklerdir.
Teletıbbın ilk olarak uygulanması 1964 yılında, Omaha’daki Nebraska Psikiyatri Enstitüsü ile Norfolk’taki State Mental Hastanesi arasında, 180 km uzunluğunda kapalı devre televizyon sistemi ile sağlanmıştır. Bu sistem uzmanlar arasında interaktif konsültasyonlar yapılabilmesini sağlamıştır.
Deniz aşırı tele-tıp, birçok ülkedeki hastanelerden ticari gemilere mors alfabesi ile tıbbi önerilerde bulunmak yolu ile denenmiştir. İsveç’deki Sahlgrens Üniversitesi’nde bu tip hizmetler 1923’de başlatılmıştır.
Bir başka tele-tıp projesi de A.B.D.’deki Papago yerli kabilesi için uzak bölgelerde yaşayan  vatandaşlara ileri sağlık hizmeti sunmak amacıyla 1950 yılında yapılmıştır.
Son yıllarda ise; bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon alanlarındaki gelişmeler bu çalışmaların ivme kazanmasında büyük rol oynamıştır.
Teletıbbın ilaç temini ve enjeksiyonunu kolaylaştırabileceğini gösteren bir örnek de insülin hastaları için takviye gereken zamanı hesaplayıp sms aracılığıyla enjektöre ileten Gröning tarafından tasarlanan bir sistemdir. Teknolojinin yardımıyla sürekli çalışan yazılım, doktorun işlerini hafifletmeye yardımcı olmuştur.
Dünya Dijital Sağlık Kongresinde sunumu yapılan giyilebilir EKG takip modülü, evde tedavi gören hastaların bilgilerini hastane sunucusuna otomatik olarak göndermek üzere tasarlanmıştır.
Medikal alanda yapay zeka üzerine uzmanlaşmış Amerika & Kanada merkezli Nuance isimli firma, bu konuda müşterilerine çığır açan çözümler sunmaktadır. Müşteri tecrübesinin ilk anı olan randevu almadan, teşhis, tedavi, veri tabanı, sesli asistan gibi son aşamaya kadar bütün aşamaları otomize edecek teknoloji üzerinde çalışan Nuance AI geçen sene müşterilerine toplam yaklaşık 1 milyar dolar kazandırmıştır. Dokümanlar üzerinde harcanılan vakti %45 azalmıştır ve iddaa ettiğine göre ülke ortalamasının yaklaşık 3 katı daha kaliteli hizmet vermektedir. 

IOT ve yapay zeka teknolojileri üzerine yapılan çalışmalar ilerledikçe hayati değer taşıyan sağlık teknolojileri de üstel gelişecektir. Böylelikle insanların yaşam şartları iyileşecek ve sınırlı kaynakların daha verimli kullanılmasının önü açılacaktır.

s